Osnova:

 • úprava tabuliek
  • formát čísiel, zarovnanie, formát písma, orámovanie
  • štýly tabuliek
  • práca s panelom s nástrojmi rýchli prístup
 • vzorce a funkcie
  • zadávanie vzorcov, kopírovanie vzorcov, relatívny a absolútny odkaz
  • práca so základnými funkciami suma, priemer, počet, max, min
  • zadávanie funkcií pre nesúvislé oblasti
  • odkazy na bunky v inom hárku alebo zošite
 • kopírovanie tabuliek
  • využitie funkcie prilepiť špeciálne
  • zámena stĺpcov za riadky a opačne
  • kopírovanie formátu
 • práca s údajmi
  • zoradovanie údajov podľa jedného kritéria a podľa viacerých kritérií
  • zoraďovanie podľa vlasného zoznamu
  • filtrovanie podla jednej podmienky a podľa viacerých podmienok
  • používanie vlastných filtrov
  • postupnosti a rady
 • práca s rozsiahlimy tabuľkami
  • rozdelenie okna, ukotvenie priečok
  • ukážka pred tlačou
  • nastavenie strany, okraje, hlavička a päta
  • opakovaná tlač prvých riadkov a stĺpcov
  • nahradenie údajov, prejsť na
 • grafy
  • tvorba grafov zo súvislých a nesúvislých oblastí
  • práca s rôznymi typmi grafov
  • formátovanie grafov a práca s nástrojmi pre grafy

Pracovné prostredie MS Excel

 • pás s nástrojmi, pracovná oblasť, stavový riadok
 • pole názvov, vzorcový panel, názvy riadkov, stĺpcov a buniek
 • použitie pomocníka

Práca s bunkami a formátovanie buniek

 • vkladanie textových a číselných údajov
 • formátovanie textu a buniek
 • kopírovanie buniek, použitie možnosti prilepiť špeciálne
 • označenie súvislej a nesúvislej oblasti
 • základné formáty čísiel
 • štýly tabuliek
 • automatické rady

Vzorce a funkcie

 • používanie základných vzorcov
 • základné funkcie suma, priemer, počet, maximum, minimum
 • kopírovanie vzorcov a funkcií

Zoraďovanie a filtrovanie údajov

 • zoraďovanie údajov
 • filtrovanie údajov pomocou automatického filtra

Práca so súbormi a hárkami

 • pridanie, odstránenie, premenovanie a premiestňovanie hárkov
 • vytvorenie nového zošita
 • otvorenie a ukladanie zošitov

Grafy

 • tvorba grafov, typy grafov
 • základné nastavenia grafov
 • premiestňovanie grafov

Tlač

 • ukážka pred tlačou
 • nastavenie strany