• Formát písma
  • zmena typu písma
  • veľkosť, farba a podfarbenie písma
  • horný a dolný index
 • Formát odsekov
  • vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov, vytvaranie nových strán
  • zarovnávanie textu, riadkovanie
 • Odrážky a číslovanie
 • Tabulátory
  • jednotlivé typy tabulátorov, použitie tabulátorov, podrobné nastavenia
 • Nastavenie a tlač dokumentu
  • okraje a orientácia strany, veľkosť papiera
  • práca s ukážkou pred tlačou
 • Hlavička a päta
  • číslovanie strán, vkladanie obrázkov (logo)
  • preddefinované tvary hlavičky a päty
 • Práca s obrázkami
  • vkladanie, úpravy, veľkosť a pozícia obrázkov
  • zalamovanie textu v okolí obrázkov
 • Formáty doc a docx
  • ukladanie dokumentov
  • režim kompatibility
 • Tabuľky
  • tvorba a úprava tabuliek
  • rôzne spôsoby kopírovania tabuľky z Excelu do Wordu
 • Hromadná korešpondencia
  • použitie sprievodcu
  • tvorba obálok a menoviek

Oboznámenie sa s prostredím MS Word

 • pás s nástrojmi, pravítko, pracovná oblasť, stavový riadok
 • jazykové nastavenie klávesnice
 • použitie pomocníka

Práca s textom

 • písanie, úprava
 • kopírovanie mazanie a presúvanie textu
 • vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov

Formátovanie textu

 • typ a veľkosť písma
 • tučné a podčiarknuté písmo, kurzíva, horný a dolný index
 • farba a podfarbenie textu
 • vymazanie formátu
 • kontrola chýb

Práca s odsekmi

 • nastavenie odsekov
 • zarážky
 • tabulátory
 • jednoúrovňové odrážkovanie a číslovanie

Práca s tabuľkami

 • vytvorenie tabuľky a vkladanie údajov
 • úprava tabuľky

Práca s dokumentom

 • nastavenie strany – okraje, orientácia, formát
 • nastavenie tlače a ukážka pred tlačou
 • uloženie dokumentu